Välkommen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Välkommen till IOGT-NTO-föreningen Framtiden i Falkenberg!

IOGT-NTO har gamla anor i Falkenberg. Den första nykterhetslogen hette Seger och bildades redan 1883. Sedan dess har det funnits flera, såväl IOGT- som NTO-föreningar i Falkenbergs kommun, som enligt gammal devis kämpat för nykterhet, fred och folkuppfostran. Idag är verksamheten samlad i en förening – Framtiden – och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Framtidens Hus på Torggatan 5 i centrala Falkenberg.

Aktuell information från IOGT-NTO Framtiden och Framtidens hus finns numera på vår nya hemsida: www.framtidenshusifbg.se.

 

Senaste nytt från IOGT-NTO Falkenberg:

Vi har flyttat (på nätet)

Vår aktuella information finns numera på www.framtidenshusifbg.se. Klicka på den blå rutan till vänster så kommer du dit!

2014-11-10 Hemsidan uppdateras inte för tillfället

I avvaktan på en ny administratör till vår hemsida så sker just nu ingen uppdatering.

Rapport från medlemsmöte 2014-09-26

Läs rapporten genom att klicka på ”Rapporter” under navigation till vänster.

MHFs lag vann första deltävlingen i frågesporten 2014 – 2015

Läs rapporten genom att klicka på ”Rapporter” under navigation till vänster.

Rapport från möte 2014-08-15

Läs rapporten genom att klicka på ”Rapporter” under navigation till vänster.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00